Ubytovací řád

Ubytování FILIP je nekuřácký apartmán bez trvalé obsluhy, není zde povolen pobyt s domácími zvířaty.
Smlouvu o ubytování lze sjednat osobně, elektronicky či telefonicky. Závaznou se stává po uhrazení předepsané zálohy.
Při příjezdu host předloží svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný doklad totožnosti ubytovateli. Po zaznamenání údajů a doplacení celkové ceny pobytu v hotovosti /pokud nebylo uhrazeno převodem předem/ budou hostovi předány klíče od hlavních dveří a vstupní branky, a host bude ubytován.
Za škody, které host způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu.
Při každém odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, zavřít okna a dveře.
Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů, výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, nabíječky mobilních telefonů, notebooků apod. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
Ve všech vnitřních prostorách platí zákaz kouření.
V ubytovacích prostorách nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
Ubytovatel neodpovídá za věci, peníze a cennosti, které host do apartmánu vnesl.
Každý host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má ubytovatel právo smluvní poměr s ním kdykoliv ukončit bez náhrady.
Ubytovací řád je platný od 1.1.2017